Volsgaard Skole

Af

1890

1894 – 1903 Lære Svinth

 

 

Klassebillede med interiør fra Volsgaard skole. 
Lærer M.P. Fr. Svinth (1894-1903) ses til højre.

 

1900

 

Lærer 1900

 

Lærer Svinth 1903 lære Volsgaard Skole 1894-1903

SNEJBJERG SOGN

Side 119 og 120

 

I Bjerre var man ejterhaanden bleven saa misfornøjet

med den aarhundredlange Forbindelse med Fjelstervang, at

man i 80erne holdt privat Omgangsskole deroppe. Dette

var bl. a. Grunden til, at man i 1890 nedlagde Arntrup

Skole og byggede Skolen i Volsgaard, og i 1892 flyttede

Tanderup Skole ned til Vejkrydset.

Ved Volsgaard Skole har været følgende Lærere:

l. A. C. Nygaard; f. 1864. Dim. København 1886,

udvidet Eksamen. Lærer her 1890- 94. Dygtig, bl. a. ogsaa

som Husflidsmand; kaldet til Lærer og Ks. i Tyrsting; var

senere en Tid Købmand; har siden 1906 været Lærer i Nor•

druplund ved Slagelse (se endv. Bogen »Hodsager•Minder«).

Side 120

2. M. P. Fr. Svinth (1894-1903). Født 1851; dimitteret

1876 og 1884. Havde flere Embeder. Kom hertil fra Tip~

hede Skole. Kaldedes 1903 til Lærer ved V. Isen Skole;

døde der 1910 og ligger begravet paa Snejbjerg Kirkegaard.

En meget god og rar Mand. (I et lille Blad, kaldet »Mo•

dersmaalet«, som udgaves af N. Nørgaard Pedersen, fandtes

omkring 1899 under Titlen »Jyden ved Holstebro« en ret

udførlig Levnedsskildring af Svinth.)

3. Johan C. Sulkjær (1903-25). Født 1877. Dim. 1898

fra N. Nissum. 2. Lærer i Rær pr. Thisted (1900- 03).

I Studsgaard holdtes Privatskole 1892-1925. Da der

opstod Enighed om at nedlægge denne, blev Volsgaard

Skole nedlagt, og der byggedes en i·klasset Skole i Studs=

gaard. Den l. Febr. 1925 erholdtJahan C. Sulkjær Kaldsbrev

som Lærer her, og samtidig kaldedes Karen Andersen til

Lærerinde ved Skolen.

I 1923 byggedes Skole i Bjerre. Katrine Nielsen, født

1888 i Ølby; dimitteret fra N. Nissum Sem. 1912, virker

som Enelærerinde her. H u n har tidligere været Missionær

i Sudan.

http://www.evan.dk/snejbjerg.pdf

 

Billedresultat for skolestue 1900 tallet

Hans Smidth: ”Vestjysk skolestue 1900”

 

Studsgård Station 1900

 

Volsgaard Gl. Skole 2016